Irritabel tarm (ibs)

Les mer om hvordan du kan få hjelp med alternativ medisin for Irritabel tarm uten at du selv trenger å komme til konsultasjon.

Hva er Irritabel tarm-  (ibs)

Irritabel tarm syndrom er en fellesbetegnelse for flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. Det er en av de vanligste årsakene til konsultasjoner hos legen, og det er estimert at mellom 9-23% av befolkningen er rammet.

Alternativdoktoren har arbeidet med alternativ medisin siden 1998 og har hjulpet mange mennesker over hele landet med å gjenopprette balanse  i mage og tarm. For at du skal kunne få hjelp til å lykkes med å snu og rette opp balansen i tarmen og de organene som er årsaken må en først starte med en alternativ helsesjekk med aura diagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og for å finne ut hva som er årsaken og hvor en skal starte med behandlingen.

Hjelp med Irritabel tarm-  (ibs)

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en meget effektiv metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan. Les mer om alternativ helsesjekk her.

For å snu alle ubalanser som er involvert med Irritabel tarm, deles behandlingsprossen inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt. I samarbeid med klienten lager man en behandlingsplan. Målet med behandlingen er å stimulerer dine egne selvhelbredende krefter i kroppen til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosser som er årsaken til Irritabel tarm.

Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at klienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminer, homeopati, urter ol.

Ta kontakt med Alternativdoktoren på mobil: 901 60 422. for en uforpliktende samtale for mer informasjon om erfaringer jeg har gjort, slik at vi sammen kan finne frem til hvilken bistand jeg kan gi deg.

Ta ansvar for din helse i dag og bestill hjelp for Irritabel tarm